copy en Turco

Pronunciación
f. kopya etmek, çoğaltmak, kopyasını çıkarmak, örnek almak, kopya çekmek, taklit etmek, kopyası çıkarılabilmek
i. kopya, nüsha, suret, örnek, poz, metin, senet

Ejemplos

Can you copy this picture?
Bu resmi kopye edebilir misin?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Please don’t copy the wav I dress.
Lütfen benim giyinişimi taklit etme.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
One million copies of a new book sold in just 2 days due to typing error of 1 alphabet in title. “An idea that can change your wife while real word was life.
Kitabın isminde yapılan yazım hatasından dolayı yeni bir kitap iki günde bir milyon satar. Başlığı ise şöyledir: “Eşinizi değiştirebilecek bir fikir” oysa kelime ‘hayatınızı’ dır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Could you please copy this report?
Lütfen bu raporu kopyalar mısınız?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Compare the copy with the original.
Kopyasını orijinali ile karşılaştırın.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Copy this program on your computer.
Bu programı bilgisayarınıza kopyalayın.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I faxed Nicholas a copy of the contract.
Sözleşmenin bir kopyasını Nicholas'a faksladım.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Is this your copy of the dictionary?
Bu senin sözlüğün kopyası mı?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If it is free please send me a copy.
Ücretsiz ise bana bir kopya gönderin.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I had my secretary run off ten copies.
Sekreterime on kopya yaptırdım.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com