cutting en Turco

Pronunciación
i. kesme, kesim, doğrama; çentik, kertik; kıymık, yonga; yol, yol açma, hafriyat; kupür; kurgu hazırlığı; aşı dalı, çelik
s. keskin, acı, kesici, sert, dondurucu, iğneleyici, içine işleyen, içe işleyen, kırıcı

Ejemplos

This dog will not cut you with his teeth.
Bu köpek size dişlerini geçirmezç.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I cut my finger. Red blood came out.
Parmağımı kestim. Parmağımdan kırmızı kan aktı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A board is a flat piece of wood cut from a log.
Kalas, ağaç kütüklerinden kesilen düz bir tahta parçasıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mother will cut the dog’s hair.
Annem köpeğin tüylerini kesecek.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Jim cut the apple with a knife.
Jim elmayı bıçakla kesti.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Baby cut a new tooth.
Bebek yeni bir diş çıkardı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I had my hair cut.
Saçımı kestirdim.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My mother washed the vegatables then she cut them into little pieces. 
Annem sebzeleri yıkadı sonra küçük parçalara kesti.  
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are going to cut the cake equally so that everyone can get a piece.
Keki eşit parçalara böleceğiz, onun için herkes bir parça alabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The bullet cut through an artery.
Kurşun atardamarı kesti.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com