efficient en Turco

Pronunciación
s. işgüzar, yeterli, ehliyetli, etkili, verimli, becerikli, rasyonel

Ejemplos

You should study in an efficient manner.
Verimli bir şekilde çalışman gerekir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She is an efficient and reliable assistant.
Verimli ve güvenilir bir yardımcıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Which air conditioner do you think is the most efficient?
Hangi klimanın en verimli olduğunu düşünüyorsunuz?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Your security is equally efficient.
Güvenliğin aynı derecede etkilidir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We both know why my staff is small, compact, efficient and runs like clockwork.
Kadromun niçin küçük, yoğun, verimli olduğunu ve saat gibi çalıştığını, her ikimiz biliyoruz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Too bad the post office isn't as efficient as the weather service.
Posta teşkilatının meteoroloji servisi kadar verimli olmaması çok kötü.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Because the five sense of the human body are the fastest, most efficient method of programming ever devised.
Çünkü insan bedeninin beş duyusu, şu ana kadar tasarlanmış en hızlı, en etkili programlama yöntemidir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Now I'm going to need a detective, someone discreet, and efficient.
Şimdi bir dedektife ihtiyacım olacak, ağzı sıkı ve becerikli birine.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We'll set up an efficient administrative and executive structure...then we'll manufacture our product and market it.
Etkili bir idari ve uygulayıcı yapı kuracağız, sonra kendi ürünümüzü imal edip pazarlayacağız.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, the staff were efficient and in ten minutes Nancy was having her cod, chips and peas, followed by Spotted Dick and custard and a cup of black coffee.
Ama çalışanlar hızlı servis yapıyorlardı ve on dakika içinde Nancy balığını, cipsini, bezelyesini ve kahvesini önüne almıştı bile.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
© dictionarist.com