entirely en Turco

Pronunciación
zf. tamamen, baştan sona, büsbütün, bütünüyle, tümüyle

Ejemplos

He is not entirely without courage.
O tamamen cesaretsiz değil.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I entirely approve of what you say.
Söylediklerinizi tamamen onaylıyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The accident was entirely avoidable.
Kaza tamamen önlenebilirdi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Your guess is entirely off the mark.
Senin tahminin tamamen yanlış.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Your idea differs entirely from mine.
Fikriniz benimkinden tamamen farklı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I don't entirely understand what he said.
Ben onun söylediğini tamamen anlamıyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My opinion is entirely different from yours.
Benim görüşüm sizinkinden tamamen farklı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I don't care where we eat dinner. It's entirely up to you.
Akşam yemeğini nerede yediğimiz benim için dert değil. O tamamen sana kalmış.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nicholas left the matter entirely in Mary's hands.
Nicholas meseleyi tamamen Mary'e bıraktı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You wanted to become an architect...and build schools entirely out of glass...that would rotate to follow the course of the sun.
Mimar olmak ve güneşin yönünü takip etmek için dönecek olan camdan okullar yapmak istemiştin.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. exclusively: solely, uniquely, only
2. completely: totally, fully, altogether, wholly, quitedictionary extension
© dictionarist.com