evaluation en Turco

Pronunciación
i. paha biçme, değerlendirme, değer tahmini, ölçüm

Ejemplos

The Board for the Evaluation of Safeguard Measures for Imports has decided to apply quantitative restriction (quota) for specific textile and apparel products originating in People's Republic of China.
İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı tekstil ve hazır giyim ürünlerinde miktar kısıtlaması (kota) uygulanmasına karar vermiştir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We'll do some preliminary evaluations but l think he'll fit in nicely here.
Bazı ön değerlendirmeler yapacağız ama sanırım buraya iyi bir şekilde uyum sağlayacaktır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
After giving an overview of the definitions and contexts of CI in the world and in Turkey and the place of ARÇ within that frame, the article attempts at providing an evaluation of the specificities and novelties that ARÇ might have brought to CI practices at its 13th year within the context of international emergency and disaster assistance processes by means of the data compiled from ARÇ practices.
Çalışma dünyada ve Türkiye’de TÇ tanımları ve bağlamları çerçevesinde ARÇ’ın yerini irdeledikten sonra 13. yılına giren ARÇ uygulamalarından elde edilen somut veriler yoluyla ARÇ’ın bir TÇ uygulaması olarak konumunu ve niteliğini sorgulayarak ARÇ’ın uluslararası acil durum ve afet yardımlaşması süreçleri bağlamında TÇ uygulamalarına getirmiş olabileceği farklılık ve yenilikleri değerlendirmeye çalışmaktadır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Evaluations are important.
Değerlendirmeler önemlidir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The evaluation could take months.
Değerlendirme aylar sürebilir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We want a complete evaluation.
Tam bir değerlendirme istiyoruz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I want a full evaluation as soon as possible.
En kısa sürede tam bir değerlendirme istiyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This financial audit also includes an evaluation of the company's assets.
Bu mali denetim, aynı zamanda şirketin varlıklarının bir değerlendirmesini içerir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com