exchange en Turco

Pronunciación
f. değiş tokuş etmek, bozdurmak, almak, çevirmek, takas etmek, bozmak, değiştirmek, karşılıklı alıp vermek, karşılıklı olarak yapmak
i. değiş tokuş, trampa, değiştirme, takas, bozma, karşılıklı alıp verme, karşılıklı olarak yapma, kambiyo, borsa, santral

Ejemplos

Would you like to exchange links?
Bağlantıları değiştirmek ister misin?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I exchanged a camera for a guitar.
Bir kamerayı bir gitarla değiştirdim.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Where can I get my money exchanged?
Paramı nerede bozdurabilirim?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Can I exchange yen for dollars here?
Burada yen'i dolara çevirebilir miyim?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He exchanged his cow for two horses.
ineğini iki atla değiştirdi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They exchanged seats with each other.
Birbirleriyle koltukları değiştirdiler.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Where can I exchange yen for dollars?
Nerede Yen'i dolar'la değiştirebilirim?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He exchanged his old car for a new one.
Eski arabasını yenisiyle değiştirdi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Where can we exchange yen into dollars?
Yen'i dolara nerede çevirebilirim?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He exchanged seats with the next person.
Bir sonraki kişiyle koltukları değiştirdi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com