follower en Turco

Pronunciación
i. taraftar, hayran, mürit, takipçi, havari, peyk, yandaş, hizmetli, baskıcı

Ejemplos

The Prophet defeated the enemies of Islam even when he and his followers were small in number.
Abu Bakar Bashir
Peygamber, takipçisi azken bile İslam düşmanlarını yenmiştir. Abu Bakar Bashir
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There are teenagers who have millions of followers on popular social media networks such as Facebook, Twitter and Vine.
Facebook, Twitter ve Vine gibi popüler sosyal medya ağlarında milyonlarca takipçisi olan gençler vardır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He has 9.6 million followers on Vine.
Vine’da 9.6 milyon takipçisi vardır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He has over 5 million followers on Twitter.
Twitter’da 5 milyondan fazla takipçisi vardır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Are you a leader or a follower?
Bir lider mi yoksa bir takipçi misiniz?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the Christian faith, followers believe that there is only one God, and Jesus Christ is the Son of God.
Hristiyan inancında, imanlıların inancına göre, tek bir tanrının vardır ve İsa tanrının oğludur.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Rousseau was mad but influential; Hume was sane but had no followers.
Rousseau çılgın ama etkiliydi; Hume aklı başında ama hiç bir takipçisi yoktu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com