hazardous en Turco

Pronunciación
s. tehlikeli, riskli, şüpheli, şansa bağlı

Ejemplos

- Ladies and gentlemen, please We're in a laboratory . There are hazardous chemical compounds everywhere. That's a thermo-nuclear bomb, for God's sakes.
- Bayanlar ve baylar, lütfen. Bir labaratuvardayız. Her yerde tehlikeli kimyasal karışımlar var. allah aşkınıza bu bir termo-nükleer bomba.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Is it hazardous?
O tehlikeli mi?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Gusty winds are making travel hazardous for high profile vehicles.
Şiddetli rüzgarlar yüksek profilli araçlar için seyahati tehlikeli yapıyorlar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This plastic garbage bag is free of hazardous chemicals.
Bu plastik çöp torbası tehlikeli kimyasallar içermez.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com