human being en Turco

Pronunciación
i. insanlar

Ejemplos

Human beings communicate in many ways.
insan oğlu birçok şekilde iletişim kurar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Only human beings are capable of speech.
Sadece insan konuşma yeteneğine sahiptir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I want you to live more like a human being.
Bir insan gibi yaşamanı daha fazla istiyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Humans are the only animals that wear clothes.
insanlar sadece elbise giyen hayvanlardır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'm talking about a normal human being who believed in an ideal, and who believed that injustice could be overcome. Please, don't leave here before you've asked yourself.
Bir ideale inanan, haksızlığın üstesinden gelinebileceğine inanan sıradan bir insandan bahsediyorum burada. Lütfen kendinize bunu sormadan önce burdan ayrılmayın.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Sorry to disappoint you, but I've known Fielding for years and he's a warm, wonderful human being.
Seni hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm ama ben Fielding'i yıllardır tanıyorum ve o sıcakkanlı, harika bir insandır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
All that knowledge and energy... Where do you suppose it comes from? Humans were like monkeys once, right?
Bütün bu bilgi ve enerji. Bunun nereden geldiğini sanıyorsun? İnsanlar bir zamanlar maymunlar gibiydi, değil mi?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Certainly they must be the key to the meaning of existence. But human-beings no longer existed. So we began a project that would make it possible to re-create a person.
Şüphesiz onlar varoluşun anlamının anahtarı olmalılar. Fakat insanoğlu artık yok. Bu yüzden yeniden insan yaratmayı mümkün kılacak bir projeye başladık.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As I write, highly civilized human beings are flying overhead, trying to kill me.
Benjamin Orwell
Ben yazarken, son derece medeni insanoğulları, beni öldürmeye çalışarak tepemde uçuyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
God split the world in two and made you human beings, female and male.
Tanrı, dünyayı ikiye böldü ve siz insanları dişi ver erkek yaptı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

person: somebody, individual, body, soul, character, someonedictionary extension
© dictionarist.com