impressive en Turco

Pronunciación
s. etkileyici

Ejemplos

Nicholas made an impressive presentation.
Nicholas etkileyici bir sunum yaptı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The exhibition was very impressive.
Sergi çok etkileyiciydi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Her singing was very impressive as usual.
Onun şarkı söylemesi her zamanki gibi çok etkileyiciydi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
His speech was very impressive. You should have been there.
Konuşması çok etkileyiciydi. Orada olmalıydın.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The prosecutors were impressive, but the defense weak, so I intervened.
Savcılar çok etkileyiciydi ama savunma çok zayıftı. Bende buyüzden müdahale ettim.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Well the last session, I attended, wasn't very impressive. I don't want to talk about it. It was your idea, damn it!
Katıldığım son oturum pek de etkili değildi. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Senin fikrindi zaten, kahretsin!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is quite an impressive array of guests. Everyone is noble.
Oldukça etkileyici bir dizi konuk var. Herkes asil.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
One of our most impressive agents lives not far from Natalie Connors Smart and according to my reports, he's quite a lady-killer
En başarılı ajanlarımızdan bir tanesi, Natalie Connors Smart'tan pek de uzakta yaşamıyor ve raporlarıma göre, tam bir kadın avcısı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is a very impressive youth. And a prince, besides
Bu çok etkileyici bir delikanlı. Dahası bir prens.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Your product demonstration in Belfast was impressive. We'd like to purchase your new weapon.
Belfast'ta yapılan ürün tanıtımın çok etkileyiciydi. Biz yeni silahınızı satın almak istiyoruz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

magnificent: grand, splendid, superb, dazzling, gorgeous, beautiful, sumptuousdictionary extension
© dictionarist.com