lively en Turco

Pronunciación
s. canlı, hayat dolu, enerjik, parlak, heyecanlandırıcı, neşeli, eğlenceli

Ejemplos

We had a lively party last night.
Dün gece hareketli bir partimiz vardı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Today's party was really lively wasn't it?
Bugünkü parti gerçekten hareketliydi değil mi?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My grandfather is 90 years old and very lively.
Büyükbabam 90 yaşında ve çok canlı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We went to a restaurant that was very lively.
Hareketli bir restorana gittik.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He has a lively imagination. People tend not to take him too seriously. But he has told me certain things, yes.
Canlı bir hayal gücü var. İnsanlar onu fazla ciddiye almaya meyletmez. Ancak bana bazı şeyler anlattı, evet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The lounge looked pleasant with big comfortable armchairs, and at the end of it there was a lively bar clinking glasses continuously.
Dinlenme salonu, büyük, rahat koltuklarıyla gayet hoş bir ortam gibi görünüyordu. Salonun sonunda da her an kadehlerin tokuşturulduğu cıvıl cıvıl bir bar vardı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ooh. A lively tune. l'm inspired to dance.
Ooh. Canlı bir ezgi. Dansetmek istiyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My group is always lively.
Benim grubum her zaman enerjik.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
People need to be more lively when presenting their work.
İnsanlar işlerini sunarken daha canlı olması gerekir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Today's party was really lively, wasn't it?
Bugünkü parti gerçekten hareketliydi, değil mi?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. spirited: vivacious, gleeful, sprightly, blithe, animated, gay, alive
2. energetic: active, vigourous, vivacious, animated, brisk, quick, spry
3. stirring: moving, eventful
4. vigourous: forceful, strong, effective, striking, keen, distinct, clear
5. bright: vivid, brilliant, sparkling, glowing, clear, fresh


dictionary extension
© dictionarist.com