manuscript en Turco

Pronunciación
i. el yazısı, el yazması, el yazması metin

Ejemplos

The editor glanced over the manuscript.
Yayın yönetmeni el yazısı kitaba baktı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have been writing this manuscript for a year.
Bir yıldır bu taslağı yazıyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He showed me the manuscript of his new play.
O yeni oyununun el yazmasını bana gösterdi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Can you manage to complete the manuscript by Friday?
Cumaya kadar el yazmasını tamamlayabilir misiniz?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'll serve as her escort. We'll recover the manuscript and use it to bait Sloane. I doubt I'll be able to convince Washington.
Onun koruması olarak hizmet vereceğim. El yazmasını geri alacağız ve onu Sloane'u kandırmak için kullanacağız. Washington'u ikna edebileceğimden şüphe ediyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He proofread my manuscript.
O benim yazımı düzeltti.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have three unpublished manuscripts.
Yayınlanmamış üç tane el yazmam var.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom proofread my manuscript.
Tom el yazmamın hatalarını düzeltti.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
"I have a manuscript in my pocket," Doctor James Mortimer said.
Doctor James Mortimer "cebimde bir el yazması metin var" dedi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Can you translate this manuscript from French to English?
Bu el yazısı eseri Fransızcadan İngilizceye çevirebilir misin?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

written output: article, document, text, composition, essay, correspondence, writing


dictionary extension
© dictionarist.com