muster en Turco

Pronunciación
f. toplamak, toplanmak
i. toplanma, yoklama için toplanma, toplam

Ejemplos

-You're fortunate not to be paying for this with your head.
-Your Highness, sir, I could muster an army and surround Sherwood.
-But you couldn't catch him.
-Bunu başınla ödemediğin için talihlisin.
-Ekselansları, efendim, orduyu toplayıp Sherwood'u çember içine alabildik.
-Ama yakalayamadınız.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The politician will muster up support.
Politikacı yandaş toplayacak.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The soldier have to muster up all his courage to attack the enemy.
Asker cesaretini toplamalı/korkusunu cesarete dönüştürmeli ve düşmana saldırmalı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom finally mustered up the courage to ask Mary to lend him the money he needed.
Tom sonunda Mary'nin onun ihtiyacı olan parayı ona ödünç vermesini isteme cesaretini topladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom finally mustered up the courage to ask Mary to marry him.
Tom sonunda Mary'nin onunla evlenmesini isteme cesaretini topladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom finally mustered up the courage to say what needed to be said.
Tom sonunda söylenilmesi gerekeni söyleme cesaretini topladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom finally mustered up the courage to tell Mary that he loved her.
Tom sonunda Mary'ye onu sevdiğini söyleme cesaretini topladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom finally mustered up the courage to tell Mary the truth.
Tom sonunda Mary'ye gerçeği söyleme cesaretini topladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He mustered up his courage to talk to a foreigner.
O bir yabancı ile konuşmak için cesaretini topladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She finally mustered up the courage to ask him for more money.
Ondan biraz daha para istemek için sonunda cesaretini topladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com