natural en Turco

Pronunciación
s. doğal, tabii, natürel, doğuştan

Ejemplos

Natural resources are not limitless.
Doğal kaynaklar sınırsız değildir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A rainbow is a natural phenomenon.
Bir gök kuşağı doğal bir olaydır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
China is rich in natural resources.
Çin doğal kaynaklar bakımından zengindir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That country has natural resources.
O ülke doğal kaynaklara sahip.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Natural disasters can be devastating.
Doğal felaketler yıkıcı olabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Australia is rich in natural resources.
Avustralya doğal kaynaklar bakımından zengindir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Birds are natural enemies of insects.
Kuşlar böceklerin doğal düşmanıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Gas is an important natural resource.
Gaz önemli bir doğal kaynaktır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Acid rain is not a natural phenomenon.
Asit yağmuru bir doğa olayı değildir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Sydney has a beautiful natural harbor.
Sydney'in güzel bir doğal limanı vardır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com