partnership en Turco

Pronunciación
i. ortaklık, hissedarlık

Ejemplos

They agreed to form a joint partnership.
Bir ortaklık kurmayı kararlaştırdılar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Sloane and Derevko have formed a strategic partnership. As of this morning our single aim will be their apprehension.
Sloane and Derevko stratejik bir ortaklık gerçekleştirdiler. Bu sabahtan başlayarak tek hedefimiz onların tutuklanmasıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Real partnership with a government.
Bir hükümetle gerçek bir ortaklık.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the case of applications filed abroad, foreigners are required to file an application at a consulate of the Republic of Turkey in the country of which they are a citizen or a permanent resident. The application should be accompanied by a labor contract, letter of assignment, or a document stating company partnership.
Yurt dışından yapılacak başvurularda yabancıların, çalışma izni için vatandaşı oldukları ya da daimi olarak ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi, atama yazısı veya şirket ortaklığını gösteren belgenin ibrazı ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I went into partnership with him.
Onunla işbirliğine gittim.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com