period en Turco

Pronunciación
i. periyot, dönem, çağ, devir, süre, ders saati, devre, nokta, aybaşı, adet, regl, dönüm [ast.], tam cümle (yan cümlecikli)

Ejemplos

During the mourning period we lower the flags.
Yas süresi boyunca bayrakları aşağı indiririz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What period is this painting from?
Bu resim hangi dönemden?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I will stay here for a short period.
Kısa bir süre burada kalacağım.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This custom began in the Edo Period.
Bu gelenek Edo Döneminde başladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This custom dates from the Edo period.
Bu gelenek Edo döneminden kalma.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nicholas' school day is divided into six periods.
Nicholas'ın okul günü altı peryoda bölünmüştür.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The third, or American period of occupation...began with the Battle of Manila Bay...and will be terminated by a grant of independence...
İşgalin üçüncüsü yada işgalin Amerikan periodu...Manila Koyundaki savaşla başladı...ve bağımsızlığın kazanılmasıyla son bulacak.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
- i just want to clarify this. I suggested extending detention periods for drug offenders. Then on July 16th I wrote about tax officials
- Bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Uyuşturucu suçluları için göz altına alma dönemlerini genişletmeyi önerdim. Sonra 16 Temmuz'da da vergi memurları hakkında yazdım.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
- You must have missed some of my articles. On june 11th ... I just want to clarify this ... I suggested extending detention periods for drug offenders.
- Bazı yazılarımı kaçırmış olmalısın. 11 Haziran'da... buna bir açıklık getirmek istiyorum... uyuşturucu suçlularının gözaltı sürelerininin uzatılmasını önerdim.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I didn't go to the office or the teacher's room but went straight into my first period
Ofise ya da öğretmenler odasına gitmedim ama doğruca ilk dersimin olduğu sınıfa gittim.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. cycle: course
2. duration: age, day, epoch, era, interval, term, timedictionary extension
© dictionarist.com