prime en Turco

Pronunciación
f. ağızotu koymak (tüfek), tulumbaya su koymak, astar sürmek, içirip sarhoş etmek, söylemesi gerekeni öğretmek
i. en güzel zaman, gençlik, hayatın baharı, olgunluk çağı, mükemmel şey, asal sayı, başlangıç, ilk dönem, ana nota, savunma duruşu
s. baş, ilk, birincil, en önemli, başlıca, asal

Ejemplos

The prime minister of Turkey was giving an interview. 
Türkiye Başbakanı bir röportaj veriyordu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He is now in the prime of manhood.
O şimdi erkekliğinin en güzel çağında.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nicholas is no longer our prime suspect.
Nicholas artık bizim birinci dereceden şüphelimiz değil.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Prime Minister met with the press.
Başbakan basın toplantısı yaptı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He had the ambition to be prime minister.
Başbakan olma tutkusunu taşıyordu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He was forced to resign as prime minister.
Başbakan olarak istifa etmek zorunda kaldı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He had an interview with the Prime Minister.
Başbakan ile bir röportajı vardı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The coral reef is the region's prime attraction.
Mercan kayalığı bölgenin en önemli cazibesidir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Prime Minister will hold a press conference tomorrow.
Başbakan yarın bir basın toplantısı düzenleyecek.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Prime Minister Koizumi is certainly not a cold-blooded man.
Başbakan Koizumi kesinlikle soğuk kanlı bir insan değildir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. excellent: unparalleled, superior, top, choice, best
2. primary: principal, chief, fundamental
3. original: earliest, beginning, firstdictionary extension
© dictionarist.com