principal en Turco

Pronunciación
i. başkan, şef, okul müdürü, müvekkil, fail, düellocu, sermaye, anapara, anamal
s. baş, ana, asıl, esas, belli başlı, temel

Ejemplos

The principal wants to talk to you.
Müdür seninle konuşmak istiyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mike visited our principal Mr. Ogaki.
Mike müdürümüz Bay Ogaki'yi ziyaret etti.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He is the principal of the high school.
Lise müdürüdür.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The meeting was held at the principal's office.
Toplantı okul müdürünün ofisinde gerçekleştirildi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr. Hunt is the principal of our school.
Bay Hunt okulumuzun müdürüdür.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The principal assured me of her honesty.
Okul müdürü onun dürüstlüğü konusunda beni ikna etti.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The principal came in after the teacher.
Okul müdürü öğretmenden sonra içeri geldi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The principal of our school is an American.
Okulumuzun müdürü bir Amerikalı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mike visited Mr. Ogaki who is our principal.
Mike müdürümüz olan Bay Ogaki'yi ziyaret etti.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He was promoted to the position of school principal.
Okul müdürlüğü görevine terfi ettirildi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com