production en Turco

Pronunciación
i. üretme, üretim, yapım, imal, yapıt, eser

Ejemplos

We have cut back production by 20%.
Üretimi 20% oranında azalttık.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The factory had to cut back its production.
Fabrika üretimini azaltmak zorunda kaldı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Uranium is used in the production of nuclear power.
Uranyum nükleer gücün üretiminde kullanılmaktadır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The newly formed Marilyn Monroe Productions would be paid $100, 000 plus a share of profits for each film.
Yeni kurulan Mariln Monroe Yapım Şirketi, kendisine yapılan 100.000 dolarlıködemenin yanı sıra her yapımın karında da pay alacak.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My final production is about to start in five minutes. I can't wait.
Son prodüksiyonum beş dakika içinde başlamak üzere. Sabırsızlanıyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Plan B was involved in the production of the 2007 Best Picture winner
Plan B, 2007 En İyi Resim yarışmasında birinci olan eseri içine almıştı
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When this production succeeds you will no longer be a cancan dancer but an actress. I will make you...a star. Accept it...as a gift from this maharajah...to his courtesan.
Bu prodüksiyon başarılı olduğunda sen artık bir kankan dansçısı değil bir oyuncu olacaksın. Ben seni bir...yıldız yapacağım. Bunu mihracesinden cariyesine ...bir hediye olarak kabul et.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The practice of writing poetry, combined with the time constraints of production, engendered Southey's concise style of prose
Üretmenin verdiği baskının yanısıra, şiir yazma alışkanlığı Southey'in az ve öz olan düzyazı stilinin oluşmasını sağladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If the other fellow sells cheaper than you, it is called dumping. 'Course, if you sell cheaper than him, that's mass production.
Will Rogers
Eğer diğer ortak sizden daha ucuz satış yapıyorsa, buna ucuzluk denir. Tabi siz ondan ucuz satıyorsanız, bu seri üretimdir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Drawing attention to Toyota’s presence and Honda’s plants in Turkey, Yamada said that Japanese companies have turned the country into regional production hub. “There are a number of Japanese companies operating in Turkey of whose experience we are benefiting from,” he said.
Toyota ve Honda gibi Japon firmalarının Türkiye'yi bölgesel bir üretim merkezi yaptığını hatırlatan Yamada, "Türkiye'de Japon firmalarının oluşturduğu bir birlik var. Biz bu Japon firmalarının Türkiye operasyonlarını takip ediyoruz. Yatırımlarımızı bu bilgiler ışığında yapacağız" şeklinde konuştu. 
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. exhibition: composition, piece, presentation, drama, performance, staging
2. creation: output, origination, manufacture, making, engendering, yield, construction© dictionarist.com