release en Turco

Pronunciación
f. serbest bırakmak, salıvermek, koyvermek, salmak, muaf tutmak, affetmek, gösterime sokmak, yayın izni vermek, bırakmak, feragat etmek, ipoteğini çözmek, gevşetmek, deklanşöre basmak
i. bırakma, kurtuluş, serbest bırakma, serbest kalma, azat, muaf tutma, muafiyet, salıverme, yayın izni, davadan vazgeçme, feragat, devir, yay, deklanşör

Ejemplos

 The film was released in May.
Film Mayıs’ta vizyone girdi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
After the film had been released in May, 10.000 people watched it.
Film Mayıs’ta vizyona girdikten sonar, 10.000 kişi (onu) seyretti.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The two men were released from jail.
iki adam hapishaneden serbest bırakıldı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The terrorists released the hostages.
Teröristler rehineleri serbest bıraktı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They refused to release the hostages.
Rehineleri serbest bırakmayı reddettiler.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The boy released a bird from the cage.
Çocuk bir kuşu kafesten saldı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The hostages will be released before Christmas.
Rehineler Noelden önce serbest bırakılacak.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nicholas has just been released from prison.
Nicholas hapishaneden bırakıldı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
All the hostages were released unharmed.
Tüm rehineler zarar verilmeden serbest bırakıldı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The prisoner asked to be released early.
Tutuklu erkenden serbest bırakılmasını istedi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com