reproach en Turco

Pronunciación
f. sitem etmek, suçlamak, kınamak, paylamak, ayıplamak, azarlamak, başına kakmak, yakıştıramamak
i. sitem, suçlama, kınama, azar, ayıp, utanç verici şey, yüz karası

Ejemplos

it's obvious none of us are above reproach. I admire your directness.
hiç birimizin mükemmel olmadığı çok açık. Açık sözlülüğünüzü takdir ediyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She reproached me for not answering the letter.
O mektuba cevap vermediğim için bana sitem etti.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
it's obvious none of us are above reproach.I admire your directness.
hiç birimizin mükemmel olmadığı çok açık. Açık sözlülüğünüzü takdir ediyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
"Tom! Do you realise that these sentences are very self-centred: They always either begin with or end with you! Even both!" she reproached Tom.
"Tom! Bu cümlelerin çok bencil olduğunun farkında mısın?: Onlar her zaman ya seninle başlıyor ya da seninle bitiyor! Hatta her ikisi!" o, Tom'a serzenişte bulundu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Lately, he reproaches me.
Son zamanlarda, o bana sitem ediyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My father reproached me for my rudeness.
Babam bana kabalığım için sitem etti.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She reproached me for being lazy.
O, tembel olduğum için beni ayıpladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com