roar en Turco

Pronunciación
f. kükremek, gürlemek, uğuldamak, haykırmak, bağırmak, hırıltılı solumak (at), bağıra çağıra söylemek
i. kükreme, gürleme, uğultu, uğuldama, gürültü

Ejemplos

The audience roared with laughter.
izleyici kahkaha ile güldü.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Did you hear the roar of the lions?
Aslanların kükremesini duydunuz mu?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The lion began to roar as we approached.
Biz yaklaşırken aslan kükremeye başladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We heard tigers roaring in the distance.
Uzakta kaplanların kükrediğini duydum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The lion opened its huge mouth and roared.
Aslan kocaman ağzını açtı ve kükredi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The lion seeing the jackal to walk some ahead has roared.
Çakalı ilerde giderken gören aslan kükremiş.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A dog barks but a lion roars.
Köpekler havlar, ama aslanlar kükrer.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Have you heard a lion roar?
Hiç aslan kükreyişi duydun mu?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
"""Fiery the angels fell... ""...deep thunder roared around their shores... ""...burning with the fires of Orc."""
"""Ateşli melekler düştüler..."" ...kıyıların çevresinden derin gök gürültüsü uğuldadı..."" ... Orc'un yangınlarında yanarak..."""
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am roaring like a lion.
Ben bir aslan gibi kükrüyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. bellow: yell, shout, clamour, vociferate, laugh, cry, rout
2. reverberation: bellow, howl, shout, clamour, thunder, detonation, explosion
3. thunder: boom, reverberate, resound, pealdictionary extension
© dictionarist.com