seek en Turco

Pronunciación
f. aramak, aranmak, araştırmak, kazanmaya çalışmak, peşinde koşmak, çıkarmaya çalışmak, istemek, uğraşmak, öğrenmeye çalışmak

Ejemplos

Refugees in Africa are seeking help.
Afrikadaki mülteciler yardım arıyorlar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Do you want to play hide and seek?
Saklambaç oynamak ister misiniz?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They sought shelter from the rain.
Yağmurdan dolayı sığınak aradılar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Everybody has the right to seek happiness.
Herkesin mutluluk arama hakkı vardır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I've been seeking an answer to your question.
Soruna bir cevap arıyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have resolved to reject aggressive action. We will now seek through all diplomatic channels contacts with Mr. Khasinau.
Bu saldırgan davranışı kabul etmemeye kesin kararlıyız. Mr. Khasinau ile ilgisi bulunan tüm diplomatik kanalları şimdi araştıracağız.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They sought the help of a fairy god mother ...who had them lock the young princess away in a tower... ...there to await the kiss... ...of the handsome prince
Tanrı Ana, onlar bir periden yardım istediler...prensesi bir kuleye hapsetmelerini sağlayan bir periden...prenses orada yakışıklı prensin öpücüğünü bekledi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She violates our highest law And then seeks to force us into submission.. with a threat of war
En üstün kanunumuzu ihlal ediyor. Ve sonra bizleri savaş tehdidiyle boyun eğmeye zorlamaya çabalıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
An angel is a belief.. with wings and arms that can carry you. It's not to be afraid of. If it can't hold you up...seek for something new.
Melek bir inançtır.. seni taşıyabilen kanatları ve kollarıyla. korkulacak bir şey değildir. Seni kaldıramazsa... yeni bir şey ara.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What I didn't understand then is that all species are seeking perfection. That's what evolution is, the road towards perfection.
O zaman anlamadığım bütün türlerin mükemmelliği arıyor oldukları. Evrimin olduğu şey bu, mükemmelliğe giden yol.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. pursue: follow, quest, query, inquire, request, ask, solicit
2. try: endeavour, attemptdictionary extension
© dictionarist.com