sharp en Turco

Pronunciación
f. tizleştirmek, hile yapmak, oyunda hile yapmak, üçkâğıtçılık yapmak
i. kaba kepek, diyez nota, yarım ton inceltilmiş ses
s. keskin, açıkgöz, kesici, sivri, göze çarpan, bariz, sek, ekşi, sert, şiddetli, seri, çabuk, net, eli çabuk, tez canlı, coşkun, zeki, uyanık, kurnaz, dolandırıcı, hileli, ince, tiz, diyez, zarif, kibar, şık

Ejemplos

The knife blade has a sharp edge.
Bıçağın keskin bir kenarı vardır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I must  arrive at work at 9 sharp. My boss is very strict. 
Tam 9da işte olmalıyım. Patronum çok kuralcı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He made a sharp turn to the right.
O sağa doğru keskin bir dönüş yaptı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I felt a sharp pain in the stomach.
Midemde keskin bir ağrı hissettim.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nicholas cut himself with a sharp knife.
Nicholas keskin bir bıçakla kendini kesti.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I injured myself with a sharp knife.
Keskin bir bıçakla kendimi yaraladım.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nicholas felt a sharp pain in his stomach.
Nicholas midesinde keskin bir ağrı hissetti.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Be at the station at 11 o'clock sharp.
Tam 11:00'de istasyonda olun.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I had a sharp pain in my chest yesterday.
Dün göğsümde keskin bir ağrı vardı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The meeting began at nine o'clock sharp.
Toplantı tam dokuzda başladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com