somebody else en Turco

Pronunciación
i. başkası, başka biri

Ejemplos

Always be a first-rate version of your self instead of a second-rate version of somebody else.
Başka birinin ikinci versiyonu olacağınıza daima kendinizin birinci versiyonu olun.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You always try to blame somebody else.
Her zaman başka birini suçlamaya çalışıyorsun.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This isn't my umbrella; it's somebody else's.
Bu benim şemsiye değil; O başka birininki.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nicholas tried to find somebody else to do the job.
Nicholas işi yapacak başka birini bulmaya çalıştı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If he doesn't accept the job somebody else will.
Eğer o işi kabul etmezse başka biri eder.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
- What are you doing?
- Peanut butter calms me down.
- Somebody else might want to use that jar .
- i'll leave some. Don't worry!
- Ne yapıyorsun?
- Fıstık ezmesi beni yatışturuyor.
- O kavanozu kullanmak isteyen başkaları da olabilir.
- Biraz bırakacağım. Merak etme!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Pretending to be somebody else... to be half of what you are.
Başka biri gibi davranmak... Olabileceğinin yarısı olmak...
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Some people only get married to prevent their wives from marrying somebody else.
Bazı insanlar karılarının başka biriyle evlenmesini önlemek için evlenirler.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom always blames somebody else for his mistakes.
Tom hataları için hep başka birini suçlar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Can't you get somebody else to help you?
Sana yardım etmek için başka birini bulamaz mısın?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error© dictionarist.com