stable en Turco

Pronunciación
f. ahırda durmak, ahıra bağlanmak, oturmak, yerleşmek
i. ahır, atlar ve seyisler, atlar, ekip, kadro, yarış atı
s. dengeli, istikrarlı, sarsılmaz, sabit, değişmez, kalıcı, durağan, kararlı, sebatlı, azimli, sağlam

Ejemplos

The economy of Japan is still stable.
Japon ekonomisi hala istikrarlı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The stable is right behind the farm house.
Ahır çiftlik evinin tam arkasında.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nicholas mucks out the stable almost every day.
Nicholas neredeyse her gün ahırı temizler.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Time system is not stable. Very delicate. Must adjust before we try again or become forever lost in time.
Zaman sistemi sabit değildir. Çok hassastır. Tekrar denemeden önce ayarlamamız lazım yoksa zamanda sonsuza dek kayboluruz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
- How long have you been working at Medieval Times?
- Three years. But I've only been a knight for two. You have to pay your dues. I worked in the stables and helped in the kitchen.
- Ne zamandır Orta Çağda çalışıyorsun?
- Üç yıldır. ama sadece iki yıldır şövalyeyim. İstihkakları ödemen gerekiyor. Ahırda çalıştım ve mutfağa yardım ettim.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The cast isn't stable and we don't need any more accidents.
Alçısı sağlam değil. Bir kaza daha olmasın.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The cast isn't stable and we
don't need any more accidents.
Alçısı sağlam değil.
Bir kaza daha olmasın.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She chose the most spirited horse in the stable.
O, ahırdaki en güçlü atı seçti.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It's stable because all the roots of this equation are negative.
Bu denklemin tüm kökleri negatif olduğundan stabildir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our relationship is stable.
Bizim ilişkimiz istikrarlı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com