stinging en Turco

Pronunciación
s. sokan, ısıran, kaşındıran, kaşındırıcı, acıtan, iğneleyici, sızlatan, kırıcı, incitici, şiddetli, keskin
i. sokma

Ejemplos

It can be very painful if an insect stings you.
Eğer seni bir böcek sokarsa bu ağrı verebilir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
- You're in a bee hive, pal. We're all busy little bees, full of stings, making honey day and night.
- Arı kovanındasın, dostum. Hepimiz gece ve gündüz şeritlerce bal yapan birer küçük arıyız.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Well, hurry up then and get a fire started! Don’t just stand there talking about it! Benjamin, Benjamin, you’re making so much smoke, my eyes are stinging and my clothes smell very bad!
Tamam, acele et ve ateşi yak! Sadece konuşup durma! Benjamin, Benjamin çok kötü duman yapıyorsun, gözlerim yanıyor ve elbiselerim çok fena kokuyor!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Weren’t there any bees? Didn’t you get stung?
Arılar yok muydu? Hiç sokulmadın mı?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Well, I got some honey didn’t I and the bees didn’t sting me, aaaaaaagh!
Tamam, biraz bal aldım değil mi, ve arılar beni sokmadı, aaaaaaah!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There’s a bee in my trousers. It’s just stung me. Quick I’ve got to stop the car and take my trousers off.
Pantolonumun içinde bir arı var. Beni soktu. Çabuk! Arabayı durdurup, pantolonumu çıkarmalıyım.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A bee sting can be very painful.
Arı sokması çok acı verici olabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Bee stings can be very painful.
Arı sokmaları çok ağrılı olabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Do these insects sting?
Bu böcekler sokar mı?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Do those insects sting?
Bu böcekler sokarlar mı?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

piercing: biting, sharp, bitter, severe, rigourous, nippingdictionary extension
© dictionarist.com