strong en Turco

Pronunciación
s. güçlü, ağır, demir gibi, kuvvetli, sağlam, sert, şiddetli, keskin, alkollü, kıvrak, yetenekli, istekli, istikrarlı, iradeli, koyu, gür
zf. güçlü olarak, kuvvetle, şiddetle

Ejemplos

Chewing bone keeps a dog's teeth strong and healthy.
Kemik kemirmek bir köpeğin dişlerini sağlam ve sağlıklı olmasını sağlar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A frog has strong back legs.
Bir kurbağanın güçlü arka ayakları vardır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There was a strong wind that day.
O gün güçlü bir rüzgar vardı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She has a strong dislike of insects.
Onun böceklere karşı güçlü bir antipatisi var.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This coffee is too strong for me.
Bu kahve benim için çok koyu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My father used to be a strong man.
Babam güçlü bir adamdı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Opposition to the bill was strong.
Tasarıya karşı muhalefet güçlüydü.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She has a very strong personality.
Çok güçlü bir kişiliği vardır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She's a woman of strong character.
Güçlü karakteri olan bir kadındır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Strong winds accompanied the rain.
Güçlü rüzgarlar yağmura eşlik etti.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com