strong man en Turco

Pronunciación
nüfuzlu adam, güçlü adam, diktatör

Ejemplos

My father used to be a strong man.
Babam güçlü bir adamdı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They saw it as the brave act of a strong man.
Onlar onu güçlü bir erkeğin cesur hareketi olarak gördüler.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
- I need a very strong man.
- I'm strong.
- I need a leader.
- I have all the qualities of leadership.
- I'm interested in so many vital political things.
- Me, too. That binds us together.
- Çok güçlü bir adama ijtiyacım var.
- Ben güçlüyüm.
- Bir lidere ihtiyacım var.
- Liderliğin tüm niteliklerine sahibim.
- Bir çok hayati politik şeyle ilgileniyorum.
- Ben de. Bu bizi birbirimize bağlar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr. Rogers opened in. “Come in boys,” he said pleasantly. And in walked three men. Large men. Strong men. Men in police uniform who without fear, stared at Mr. Hasty Hogan and Mr. Blackie Burns.
Rogers kapıyı açtı. Memnuniyetle “Buyrun beyler !” dedi. Ve içeri üç adam girdi. İri yapılı, güçlü adamlar. Polis üniformalı adamlar korkusuzca Hasty Hogan ve Blackie Burns’e dik dik baktılar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
"Oh Tom, you big, strong man! Come here and kiss me!" "I'm sorry! I'm married!"
"Ah Tom, sen büyük, güçlü adamsın! Buraya gel ve beni öp!" "Üzgünüm! Ben evliyim!"
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom is a strong man.
Tom güçlü bir adamdır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom is a very strong man.
Tom, çok güçlü bir adam.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


dictionary extension
© dictionarist.com