support en Turco

Pronunciación
f. desteklemek, para yardımı yapmak, dayamak, destek olmak, güç vermek, para sağlamak, taraftarı olmak, kuvvetlendirmek, özendirmek, yardım etmek, cesaret vermek, tutmak, geçindirmek, bakmak, sürdürmek, takviye etmek, ısrar etmek, doğrulamak, kanıtlamak,
i. destek, arka, yardım, altlık, takviye, dayanak, payanda, doğrulama, arka çıkma, yardımcı oyuncu, yardımcı oyuncular

Ejemplos

A father means so many things. An understanding heart, a source of strength and support right from the very start. Happy Father’s Day!
Baba olmak, çok şey demektir. Anlayışlı bir kalp, yolun en başından beri bir güç ve destek kaynağıdır baba. Babalar Günün Kutlu olsun!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nicholas has three children to support.
Nicholas'ın bakacak üç çocuğu var.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I support you one hundred percent.
Seni yüzde yüz destekliyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nicholas called tech support for help.
Nicholas yardım için teknik desteği aradı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I can't manage without his support.
Onun desteği olmadan başaramam.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He depended on his uncle for support.
Destek için amcasına bağlıydı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'll support you as much as I can.
Elimden geldiğince sana destek olacağım.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This data supports the hypothesis.
Bu veriler hipotezi desteklemektedir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He has three dependents to support.
Geçindireceği üç aile üyesi var.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I don't have any family to support.
Bakacak bir ailem yok.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com