tail en Turco

Pronunciación
f. kuyruk takmak, kuyrul yapmak, peşine takılmak, gütmek, sapını ayıklamak, azalmak, izlemek, kuyruğu ile tutmak
i. kuyruk, kıç, uç, peşine takılan kimse, şartlı tasarruf (miras), sınırlı sahiplik (miras)
s. arka

Ejemplos

The fox has pointed ears and a bushy tail.
Tilkinin sivri kulakları ve tüylü bir kuyruğu vardır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The elephant with the long tail ate the bananas.
Uzun kuyruklu fil muzları yedi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The boy caught the cat by the tail.
Çocuk kediyi kuyruğundan yakaladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The boy caught the dog by the tail.
Çocuk köpeği kuyruğundan yakaladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This kind of cat doesn't have a tail.
Bu tür kedinin kuyruğu yoktur.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Rabbits have long ears and short tails.
Tavşanların uzun kulakları ve kısa kuyrukları vardır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A rabbit has long ears and a short tail.
Bir tavşanın uzun kulakları ve kısa bir kuyruğu var.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Old boy Simply tie your tail...around the monster's neck and drag it out
Yaşlı delikanlı. Sadece kravatını şu canavarın boynuna bağla ve ağzından laf al.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The dog ate the fish bones tail and all.
Köpek balığı kemikleri kuyruğu ve hepsini yedi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The boy was holding a mouse by the tail.
Çocuk bir fareyi kuyruğundan tutuyordu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

reverse: back, behind, rear, hinddictionary extension
© dictionarist.com