traditional en Turco

Pronunciación
s. geleneksel

Ejemplos

It was a very traditional ceremony.
Çok geleneksel bir törendi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They have learnt that grey whales follow traditional routes.
Gri balinaların geleneksel yolları takip ettiğini öğrendiler.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Furthermore, in Spain, during the summer, in every village there are traditional and popular parties that I have heard of, but many of them were very strange to me and I didn’t understand them very well.
Dahası, İspanya’da yaz boyunca her kasabada daha önce de duymuş olduğum geleneksel ve popular festivaller var. Bu festivallerin birçoğu bana önceden tuhaf gelirdi ve çok da anlam veremezdim.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Immediately after that we said goodbye in the traditional Italian way, with a kiss on both cheeks.
Bu sözün hemen ardından geleneksel İtalyanca ile birbirimize hoşçakal dedik ve yanaklarımızdan öptük.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For example, a lot of them are covered from head to toe to protect themselves from the sun and preserve their traditional and natural white skin tone.
Örneğin birçoğu kendilerini tepeden tırnağa güneşten koruyor ve ciltlerinin geleneksel beyaz tonunu korumaya çalışıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In living through these uncertain times, it is necessary to be flexible and not be a captive to traditional values.
Bu belirsiz zamanlarda yaşamada, esnek olmak ve geleneksel değerlere esir olmamak gerekmektedir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Traditional Japanese furniture is made without using any nails or screws.
Geleneksel Japon mobilyaları çivi ya da vida kullanılmadan yapılır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Christmas Gingerbread / honey cake is a traditional dessert of Germany
Noel zencefil ekmeği / bal keki bir geleneksel Almanya tatlısıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Even a (traditional Korean) straw shoe belongs to a pair. (literal)
Bir geleneksel Kore saman ayakkabısı bile bir çifte aittir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Flower arranging is a traditional craft in Japan.
Çiçek düzenleme Japonya'da geleneksel bir zanaattır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. handed down: unwritten, oral, historic, ancestral, classical
2. conventional: conservative, inherited, common, typical, established, sanctioneddictionary extension
© dictionarist.com