unite en Turco

Pronunciación
f. birleştirmek, bağlamak, birleşmek, kaynaşmak, evlenmek, birlik olmak, bitişmek

Ejemplos

The country Betty lives in is named The United States of America.
Betty’nin yaşadığı ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The war had united the American people.
Savaş Amerikan halkını birleştirdi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They also helped unite the country.
Ayrıca ülkeyi birleştirmeye yardım ettiler.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
UN stands for the United Nations.
BM Birleşmiş Milletlerin kısaltmasıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He wants to go to the United States.
O Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek istiyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Jones was born in the United States.
Jones Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He was a former United States Marine.
Eski bir Birleşik Devletler bahriyesiydi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I hear you went to the United States.
A.B.D.'ye gittiğini haber alıyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The United States is a large country.
ABD büyük bir ülkedir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She was educated in the United States.
ABD'de eğitim gördü.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. amalgamate: blend, combine, consolidate, compound, coalesce, fuse, weld
2. combine: join, link, couple, connect, associate, ally, incorporate
3. marry: wed, join, coupledictionary extension
© dictionarist.com