utterly en Turco

Pronunciación
z. tamamen, düpedüz, bütün bütün, sapına kadar

Ejemplos

The shy boy was utterly embarrassed in her presence.
Utangaç erkek çocuğu onun varlığında tamamen sıkıldı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is utterly impossible to finish the work within a month.
Bir ayda işi tamamen bitirmek imkansız.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nicholas is utterly obsessed with food. No wonder Mary dumped him!
Nicholas tamamen yiyeceklere saplantılı. Mary'nin onu terkettiğine şaşmamalı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The great secret behind classified projects is that most of them are so utterly boring and uninteresting that James Bond wouldn't even take a second look at them.
Kevin J. Anderson
Sınıflandırılmış projelerin arkasındaki büyük sır onların çoğunun oldukça sıkıcı ve ilgi çekmeyen olmasıdır ki James Bond onlara ikinci kez bile bakmadı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
lt's truly remarkable, but at the same time, it's utterly fucking disturbing.
Bu çok büyük bir başarı ama aynı zamanda, tamamen rahatsız edici.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom felt utterly humiliated.
Tom kendini tamamen aşağılanmış hissetti.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom looked utterly disappointed.
Tom tamamen hayal kırıklığına uğramış görünüyordu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom looks utterly confused.
Tom son derece şaşırmış görünüyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom remained utterly calm.
Tom tamamen sakin kaldı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom was utterly confused.
Tom'un tamamen kafası karışıktı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com