press en Ucraniano

Pronunciación
n. надавлювання, натискання, тиск, давка, жим, прес, поспіх, преса, друк, книгодрукування, друкарня, відбиток, реквізиція, давило, натовп, навал
v. тиснути, натискувати, муляти, видавлювати, штампувати, печатка: ставити печатку, прасувати, гладити, тіснити, утруднювати, квапити, наполягати, вижимати, реквізувати, вдавлювати, гнітити, давити, жати, запрасовувати, засупонити, згнічувати, здавлювати, нагнітати, надавлювати, налягати, наполегати, наставати, настоювати, натискати
v. потискати, пригортати, притискувати, притиснути, стискати, стискувати, тулити
a. Пресовий

Ejemplos

Can you tell me which button to press?
Скажіть мені, будь ласка, яку натиснути кнопку?
pronunciation pronunciation Informar de un error
These trousers need pressing.
Ці штани треба випрасувати.
pronunciation pronunciation Informar de un error
Don't press your opinion on me.
Не тисни на мене своєю думкою.
pronunciation pronunciation Informar de un error
The boy pressed his face against the shop window.
Хлопець притулився обличчям до вітрини крамниці.
pronunciation pronunciation Informar de un error
I don't wanna press you.
Я не хочу на тебе тиснути.
pronunciation pronunciation Informar de un error
Be like the palm tree - the more it gets pressed by the cliff, the quicker and more beautiful its rise to the top.
Уподібнюйся пальмі: чим міцніше її стискає скеля, тим швидше і прекрасніше здіймається вона догори.
pronunciation pronunciation Informar de un error
When freedom of the press was fresh, newspapers were even more scurrilous and libelous than today.
Коли свобода преси була новиною, газети були навіть білш лайливими та наклепницькими, ніж сьогодні.
pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. compress: constrain, crowd, crush, jam, mash, push, squash
2. newsmen
3. crowd: cram, crush, jam, squash, squeeze
4. flatten: iron, smooth



dictionary extension
© dictionarist.com