gone by en Vietnamita

Pronunciación
v. đi qua

Ejemplos

If it should rain tomorrow, we would go by bus.
Nếu ngày mai trời mưa, chúng tôi sẽ đi bằng xe buýt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He goes by bike.
Anh ấy đi bằng xe đạp.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I don't want to go by plane, if I can help it.
Tôi không muốn đi bằng máy bay, nếu tôi có thể.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


© dictionarist.com