slap en Vietnamita

Pronunciación
n. cái đánh, vổ, đập xuống bàn
v. đánh vào lòng bàn tay

Ejemplos

I wanted to slap myself.
Tôi muốn tát chính mình.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom kissed Mary and she slapped him.
Tom đã hôn Mary và cô tát anh ta.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

blow: hit, smack, spank, patdictionary extension
© dictionarist.com