work en Vietnamita

Pronunciación
n. việc làm, công việc, tác phẩm
v. làm việc, bắt người nào làm việc

Ejemplos

Uh... How's that working?
Ờ... cái đó sao rồi?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have so much work that I will stay for one more hour.
Tôi còn nhiều việc phải làm quá, chắc phải ở lại thêm một tiếng đồng hồ nữa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
All you have to do is to work harder.
Những gì bạn phải làm là làm việc chăm chỉ hơn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Will you please advise him to work harder?
Bạn sẽ vui lòng khuyên anh ấy làm việc chăm chỉ hơn không?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Will you please advise him to work harder?
Bạn sẽ vui lòng khuyên nó làm việc chăm chỉ hơn không?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Will you please advise him to work harder?
Bạn sẽ vui lòng khuyên hắn làm việc chăm chỉ hơn không?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Does Mary live next door to the bus driver with whom John worked?
Có phải Mary sống cạnh nhà tài xế xe buýt - người đã làm việc với Join không?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We cannot do the work in a day.
Chúng ta không thể làm công việc đó trong một ngày.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This work calls for special skill.
Công việc này đòi hỏi kỹ năng đặc biệt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Please do the work at your own convenience.
Hãy làm việc một cách thoải mái.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com