abstract en Inglés

Pronunciación
adj. abstract, intangible, theoretical

abstract en Neerlandés

Pronunciación
zn. concentratie; verkorting; abstract
ww. samenvatten, verkorten; vereenvoudigen
bn. abstract; niet praktisch

Ejemplos

Honger was voor hem een abstract begrip; hij had altijd genoeg te eten.
To him, hunger was an abstract concept; he always had enough to eat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
De Europese bevolking is een abstract begrip zonder juridische betekenis.
European citizenship is an abstract concept which lacks any legal form.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Het betreft hier derhalve een weliswaar alomtegenwoordig maar tegelijkertijd uitermate abstract probleem.
Although this issue comes up time and again, it is very abstract.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Er wordt wel eens gedacht dat het hier, als we het over deze richtlijn hebben, een abstract econometrisch punt betreft.
Some people believe that, when we talk about this directive, it concerns an abstract, econometric matter.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nu is het geen kunst om in dit Parlement heel abstract te spreken over mensenrechten.
It is easy for us in this House to talk about human rights in quite abstract terms.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mijnheer de Voorzitter, de geëmancipeerde vrouw is geen abstract gegeven.
However, Mr President, there is no single model for the emancipated woman.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Publieke steun is van belang en van een abstract begrip als biodiversiteit wordt niemand warm.
Public support is important, and nobody gets excited about an abstract idea such as biodiversity.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
De reden is, denk ik, dat die doelen te abstract waren.
I believe that this is because these goals were too abstract.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Vrouwen ervaren de besluitvorming in de Europese Unie vaak als te ver weg, te abstract en te hoogdravend.
Women often see EU decision-making as too distant, abstract and highfalutin.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Terrorisme is een abstract begrip, maar is op concrete politieke leest geschoeid.
Terrorism is an abstract term but it has a specific political bedrock.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

onstoffelijk: ontastbaar© dictionarist.com