content en Inglés

Pronunciación
adj. content, satisfied, pleased

content en Neerlandés

Pronunciación
zn. tevredenheid; voldoening
ww. tevreden zijn; genoegen nemen (met)
bn. tevreden

Ejemplos

Zij is nogal content met de stapel papier die de Commissie heeft geproduceerd.
She is rather pleased with the reams of paper which the Commission has produced.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Persoonlijk ben ik dan ook content met de lijn die de rapporteur voorstelt.
Therefore, I personally am content with the line proposed by the rapporteur.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Onder 'content' in de digitale economie wordt verstaan alle soorten informatie, tekst, afbeeldingen en geluiden die over de netwerken kunnen worden verstuurd.
Content in the digital economy covers all types of information, text, images and sounds that can be transmitted over the networks.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
De toekomst van breedband hangt volkomen af van de beschikbaarheid van geschikte content.
The advance of broadband critically depends on the availability of suitable content.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Informatie van de publieke sector is een belangrijke bron van content.
Public sector information is a key content resource.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Er komen vanzelf gebruikers voor verschillende toepassingen, voor de derde, vierde of vijfde generatie, als er zinvolle content te vinden is.
Users will therefore definitely come along for different applications, for 3G, 4G or 5G, when there is meaningful content.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ik ben content dat daarbij strafrechtelijke sancties niet ontbreken.
I am pleased that criminal sanctions form part of this.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ik begrijp dat u niet bepaald content bent.
I take it that you are not very happy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Daar ben ik als liberaal uiteraard bijzonder content mee.
As a liberal, I am, of course, particularly happy with this.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
   . – Met dit voorstel wordt de voortzetting beoogd van het Content-programma inzake digitale inhoud.
   . – The aim of this proposal is to continue the Content programme on digital content.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. tevreden: in zijn sas, ingenomen, te spreken, voldaan
2. voldaan: ingenomen, tevredendictionary extension
© dictionarist.com