die en Inglés

Pronunciación
pron. that, those

die en Neerlandés

Pronunciación
zn. dobbelsteen; stempel; matrijs
ww. sterven; overlijden; verdrinken; verlangen ("slang")

Ejemplos

Verder uit de stad, en in de zee, leidde een hoge vuurtoren op het eiland van de farao de vele schepen die voeren in onze haven.
Beyond the city and out to sea a tall lighthouse on the island of Pharo guided the many ships that entered our harbour.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ze waren hier om me te kleden in mijn nieuwe kleren, die waardig waren voor mijn status als faraonische koningin.
They were here to dress me in my new garments befitting my Pharaoh status.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Hij was formeler dan de toga's, die de beide dienaren droegen.
It was more formal than the togas worn by both my servants.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ik herinnerde me eraan hoe we grapjes maakten met de dienaar, die mijn persoonlijke voorproever was.
I remembered how we used to tease the slave boy who was my personal taster.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
“Hij reed in de grootste en snelste wagen, die ik ooit gezien heb“, verkondigde Tibby, ''en het Romeinse harnas dat hij droeg was indrukwekkend!”
“He was driving the biggest and fastest chariot I’ve ever seen” Tibby announced, “and that Roman chest-plate he wore was so impressive!”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ze vond een verkoper van tapijten die met de Romeinen handelde.
She found a carpet dealer who dealt with the Romans.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Zo komt het dus dat ik in die situatie terecht ben gekomen, op een oncomfortabele wagen in een wollen tapijt gewikkeld rond te springen.
So that is how I came to be bumping along in an uncomfortable cart, wrapped up in a wool rug.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Het land bevond zich in een grote puinhoop, en natuurlijk werden families zoals die van mij beschuldigd van fouten en problemen.
The country was in a big mess and, of course, families like mine were blamed for all the mistakes and troubles.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Die middag was bijzonder warm en plakkerig, eigenlijk zoals elke middag sinds mijn aankomst.
This particular evening was hot and sticky, much like every other night since my arrival.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Het leger werd onrustig en ik wist dat ik mijn soldaten binnenkort de centen moesten tellen, die ik hen verschuldigd was.
The army was getting restless and I knew I would have to pay my soldiers the coins I owed them soon.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error© dictionarist.com