forma en Inglés

Pronunciación
pref. forma

Ejemplos

Ik voeg eraan toe dat ik dat niet pro forma heb gezegd.
I must add that I did not say this just for formality' s sake.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
De Commissie zit er niet pro forma, de Commissie is er om handelend op te treden, mevrouw Schreyer, daar wil ik u even aan herinneren!
That is not what we have a Commission for. The Commission is there to act, and of that I would remind you, Mrs Schreyer.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Pro forma worden wij dan wel nog geraadpleegd, maar de Raad laat daarbij zijn gezicht niet zien.
We are, admittedly, being consulted, but the Council is not here.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Deze richtlijn gaat eigenlijk over de formalisering van het instellen van een controlesamenleving en het toezicht op individuen.
This directive is really about formalising the creation of a surveillance society and the control of individuals.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Weliswaar vond er pro forma een stemming in het parlement plaats, maar daarmee was de kous af.
A pro forma parliamentary vote was taken, but that was all.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Het zijn stappen in de richting van een formalisering, in de richting van een mogelijke erkenning van een onafhankelijkheid.
These are - or at least appear to be - moves towards formalisation, towards a possible recognition of independence.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Dit zou een belangrijke stap zijn in de richting van een verdere formalisering van de mensenrechtendialoog.
This would then be an important step forward to further formalise a dialogue on these issues.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We kijken nu uit naar de formalisering van het akkoord in tweede lezing.
We now look forward to the formalisation of the second-reading agreement.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Daarna had men een besluit kunnen nemen over de formalisering.
Then you could have made a decision regarding formalisation.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Kenners van de regio zeggen dat er de facto vóór het pro-formabesluit van het Hof al sprake was van een presidentieel systeem.
Those who know the region say that a de facto presidential system was already in place before the pro forma court judgment.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com