item en Inglés

Pronunciación
n. item, detail, fragment, particle

item en Neerlandés

Pronunciación
zn. stuk, punt; bericht; artikel; sensatie

Ejemplos

Mijn vraag is dus, mevrouw de commissaris: maak alstublieft van dit punt eindelijk eens een eerste item ten bate van de vrouwen.
Commissioner, I would therefore urge you to make this item for once a priority for the benefit of women.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Dat is zonder meer een heel belangrijk item en houdt zeer nauw verband met de mensenrechten.
These matters are obviously important, but they are extremely closely linked to human rights.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Voor de Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement is een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen altijd een belangrijk item.
The Group of the Party of European Socialists here in Parliament always looks nowadays at the proportion of women.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Wij hebben in totaal 266 handtekeningen verzameld, meer dan er ooit voor een enkel gezondheidsitem bijeen zijn gebracht.
We achieved a total of 266 signatures, more than has ever been achieved on a single health issue.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ik geloof ook dat een cruciaal item dat we zouden moeten bespreken, deze zogenaamde barrière is tussen de Islam en de democratie.
I also believe that one critical item we should discuss is this so-called barrier between Islam and democracy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Het onderwerp is een vast item geworden op de agenda van het Europees Parlement.
The subject has now become a recurrent item on the agenda of the European Parliament.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Wij doen al jaren pogingen om dit item op de agenda te krijgen en ik moet zeggen eindelijk met succes.
We have been trying for years to get this item on to the agenda and at last we have succeeded.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Dat is nu precies een van die zaken die heel goed past in bijvoorbeeld dat eerste item als het gaat om gelijke concurrentiemogelijkheden.
That is one of the issues which comes into the first stage, i.e. the process of establishing equal competition opportunities.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Terwijl men doorgaat met het distribueren en consumeren van het beendermeel, praten wij hier over doorzichtigheid als belangrijkste item.
Meat-and-bone meal continues to circulate, to be produced, to be consumed. What is needed is transparency!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Deze gewichtseenheid kan bestaan uit één item of 500 brieven van 20 gram.
This unit of weight can comprise one item of 500 letters of 20 gram.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. issue: nieuwsbericht, onderwerp
2. post: punt
3. evenzo: idem


dictionary extension
© dictionarist.com