maken dat en Inglés

v. cause

Ejemplos

Sta me toe om het heel duidelijk te maken dat we elkaar vanaf het begin niet mochten, maar het werd van ons verwacht om het tegendeel te doen geloven.
Let me make it perfectly clear from the start that the two of us did not get along although we were expected to appear like we did.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mijn vader, die aan mijn zijde zat, zei altijd: "Als ik kon, Tibby, zou ik alle diamanten verzamelen en je zo'n mooie hoofdtooi maken dat zelfs de vleesgeworden Isis jaloers zou zijn!”
Sitting next to me, my father would say, "If I could Tibby, I would gather those diamonds and make you a headdress so dazzling that even Isis herself would be envious!”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Eén uur van onbedachtzaamheid kan maken dat men jaren schreit.
One hour of thoughtlessness can cause years of tears.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Europa moet daarom duidelijk maken dat het het Protocol van Kyoto ernstig neemt en met concrete voorstellen zal komen.
Therefore Europe must be clearly committed to the Kyoto Protocol and make specific proposals.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Om te beginnen wil ik graag volkomen duidelijk maken dat de Unie de grootste donor is voor de wederopbouw van Kosovo.
Firstly, I would like to make it very clear that the Union is the main contributor to aid for the reconstruction of Kosovo.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Bij de stemming morgen kunnen wij duidelijk maken dat Europa werk maakt van een verantwoord en toekomstgericht waterbeleid.
During the vote tomorrow, we can make it clear that Europe is drafting a responsible and future-orientated water policy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ik wil commissaris Liikanen duidelijk maken dat de weg naar de nationale rechtbanken echt niet zo gemakkelijk is.
I would also like to point out to Commissioner Liikanen that it is not easy to take a matter to a national court.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ik zou de commissaris er ook op opmerkzaam willen maken dat de Europese burgers precies willen weten wat ECHO allemaal doet.
Also I would like to say Commissioner that European citizens want to know exactly what ECHO is doing.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ik wijs de Voorzitter en het Bureau op de noodzaak om vóór de stemming van morgen duidelijk te maken dat bepaalde amendementen in dit verslag niet zijn vertaald.
Before the vote tomorrow, it needs to be made clear that certain amendments to the present report have not been translated.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ik wil hier duidelijk maken dat noch het één, noch het ander opgaat.
I should like to report quite unequivocally that neither applies.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


dictionary extension
© dictionarist.com