maken voor en Inglés

Pronunciación
v. boost

Ejemplos

Andere oude Europese koningen en koninginnen in Europa treden af van hun posities om plaats te maken voor jongere koningen en koningen om te regeren, maar de meest geliefde Koningin van Engeland, Koningin Elizabeth II, is niet te stoppen.
Other older European kings and queens around Europe have been stepping down from their positions to make way for younger kings and queens to rule, but there’s no stopping England’s most loved queen, Queen Elizabeth II.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Iedereen kan een verschil maken in zijn eigen leven en daarmee gezamenlijk de wereld een betere plaats maken voor zichzelf en anderen om zich heen.
Everyone can make a difference in their own lives and thereby collectively make the world a better place for themselves and others around them.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Jouw kast is al vol. Je zal ergens anders plaats moeten maken voor je nieuwe kleren.
Your closet is already full. Space will have to be freed up somewhere else for your new clothes.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Jouw kast is al vol. Je zal ergens anders plaats moeten maken voor je nieuwe kleren.
Your closet is already packed. You will have to make room for the new clothes you bought somewhere else.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Wij moeten de daad ook bij het woord voegen en onze eigen markt toegankelijk maken voor invoer uit die landen.
Parliament' s resolution on the WTO negotiations advocated a free import policy by the EU.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ik wil om te beginnen de geachte afgevaardigde een compliment maken voor de wijze waarop hij dit uiterst belangrijke debat heeft ingeleid.
. I would like to begin by congratulating the honourable Member on the way in which he introduced this extremely important debate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Als we echt een goed functionerende interne markt willen, kunnen we niet steeds een uitzondering maken voor de postsector.
If we really want a functioning internal market, we cannot go on constantly making an exception of the postal services.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Zij hebben het belang van dit onderwerp duidelijk kunnen maken voor het Parlement, voor Europa en zijn burgers.
They have successfully stated the importance of this matter for the European Parliament, Europe and its citizens.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In amendement 5 worden vier methodes voorgesteld om de tariefstructuur flexibeler en toegankelijker te maken voor de aanvragers.
Amendment No 5 proposes four ways of making the fee structure more flexible and easier for those who apply to be accepted.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Maar de gruwelen in de rest van de wereld mogen ons niet blind maken voor de gruwelen in onze eigen landen.
But the atrocities in the rest of the world should not blind us to the atrocities in our own countries.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


dictionary extension
© dictionarist.com