mate en Inglés

Pronunciación
n. degree, rate, grade

mate en Neerlandés

Pronunciación
zn. maat, kameraad, makker, gezel, schaakmat, helper, levensgezel, echtvriend, mannetje, wijfje, stuurman
ww. paren, paren : zich paren, verenigen, verenigen : zich verenigen, trouwen, echt : in de echt verbinden, samengaan

Ejemplos

De Japanse industrie maakt in toenemende mate gebruik van robots.
Japanese industry is making increasing use of robots.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Alles met mate.
Moderation in all things.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Met onze amendementen uit de eerste lezing is volgens mij in hoge mate rekening gehouden.
Our amendments from the first reading have, I believe, been taken into account very satisfactorily.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Daarover blijken de deelnemers aan dit debat het in belangrijke mate eens te zijn.
In this respect I have observed a significant consensus in all the interventions.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Er is een hoge mate van vertrouwen nodig om de werkgelegenheid en de concurrentiekracht te vergroten.
High levels of confidence are necessary to boost job numbers and competitiveness.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Kirgizstan, en in mindere mate Tadzjikistan hebben van deze programma's geprofiteerd.
These programmes have benefited Kyrgyzstan and to a more limited extent, Tajikistan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Als tegenwicht voor deze grotere mate van autonomie moet het leidinggevend personeel volledige en persoonlijke verantwoordelijkheid dragen.
In return for this greater degree of autonomy, managers must be made fully and personally responsible for their actions.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In welke mate zal het Europees Parlement daar een rol in kunnen spelen?
And to what extent will the European Parliament be able to play a role in this?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Dus ik zal daar zelf op toezien dat dat ook in belangrijke mate aan de orde komt.
So I myself will make sure that this aspect receives due attention.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Deze deskundigen krijgen tot taak om een inschatting te maken van de mate waarin ambtenaren van de Europese Commissie bereid zijn om de plannen goed te keuren.
The task of these experts is to gauge to what extent European Commission officials would be prepared to approve plans.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. graad: omvang, rang
2. trap: graad, niveau, rangdictionary extension
© dictionarist.com