onvolkomenheid en Inglés

Pronunciación
n. defectiveness, deficiency

Ejemplos

Dat lijkt me een cruciale onvolkomenheid in het additionaliteitsconcept die zo spoedig mogelijk herzien moet worden.
That does seem to me to be a radical fault in the concept of additionality and one that needs to be reformed.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Natuurlijk hebben we op dit gebied nog met de onvolkomenheid van de Europese integratie te doen.
Of course, we have the incompleteness of European integration to contend with in this field.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Deze onvolkomenheid moet zo spoedig mogelijk worden verholpen.
This inadequacy needs to be rectified as soon as possible.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Deze onvolkomenheid dient in de toekomst weggenomen te worden.
This is a state of affairs that will have to be remedied in the future.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. fout: afwijking, feil, gebrek, mankement, onjuistheid
2. gebrek: defect, mankement
3. tekortkoming: feil, fout, zwakheid
4. ongerechtigheid: tekortkoming


dictionary extension
© dictionarist.com