onvoorzien en Inglés

Pronunciación
adj. unforeseen, uncontemplated, unrehearsed, unprovided

Ejemplos

In het verslag wordt de Commissie verzocht met wettelijk bindende definities te komen voor de begrippen “onvoorzien” en “technisch niet te voorkomen”.
The report asks the Commission to establish legally-binding definitions of the terms 'adventitious' and 'technically unavoidable'.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Soms is de schade onvoorzien.
Sometimes the damage is inadvertent.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Slecht weer veroorzaakt over de hele planeet ook ander onvoorzien menselijk leed.
Adverse weather is causing other unforeseen human tragedy across our planet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Er is hier dus helaas geen sprake van een onvoorzien ongeluk.
It was therefore not an unforeseeable accident.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. onverhoeds: plotseling
2. onverwachts: abrupt, ineens, pardoesdictionary extension
© dictionarist.com