onvoorziene en Inglés

Pronunciación
n. contingence, contingency

Ejemplos

Hij heeft onvoorziene hindernissen tegengekomen.
He encountered unexpected obstacles.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ook ik, mevrouw, moet zien hoe ik onvoorziene omstandigheden het hoofd moet bieden.
But I too am sometimes faced with imponderables.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Dit is een zeer ongewoon voorstel, dat geef ik toe, maar over een dergelijke reserve voor onvoorziene omstandigheden zouden wij toch eens moeten nadenken.
I admit it is a highly unusual proposal, but we should consider the possibility of a reserve for contingencies.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Oorspronkelijk was deze reservering voor onvoorziene zaken - geen overbodige luxe in deze onberekenbare markt - een idee van het Europees Parlement.
The idea of creating a contingency reserve, given the imponderable nature of these markets, was originally Parliament's.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Als we de begroting vaststellen is het van groot belang afdoende reserves te vormen voor onvoorziene uitgaven.
When we adopt the budget, it is crucial to set aside adequate reserves for unforeseen expenses.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Hoe wil de Commissie onvoorziene uitgaven gaan betalen?
How does the Commission intend to pay for unforeseen expenditure?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Er is geen sprake van onvoorziene uitgaven.
There is no question here of unforeseen expenditure.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
De afgevaardigden moeten in hun bureaus op dergelijke onvoorziene omstandigheden voorbereid zijn.
Members sitting in their offices must count on these events occurring.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Het flexibiliteitsinstrument is bedoeld voor het dekken van onvoorziene uitgaven.
The flexibility instrument is meant to cover unforeseen expenditure.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ter afsluiting wil ik enkele woorden wijden aan onvoorziene aanwezigheid contaminatie en de drempelwaarden.
Finally, I would like to say a few words on unintentional occurrence and threshold values.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


dictionary extension
© dictionarist.com