forma en Inglés

n. form, shape, cut, cast, make, matrix, figure, fettle, sort, model, trim, condition, mould, mold, pattern, figuration

Ejemplos

Znęcanie się pojawia się w wielu formach.
Bullying comes in many forms.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Oliwki są stamtąd, skąd pochodzi oliwa, ale w Hiszpanii jedzą je również na surowo z olejem, octem, czosnkiem, przyprawami... jak możemy zobaczyć później, były tam tysiące ich rodzajów i form.
The olives are where the olive oil comes from, but in Spain they eat them also raw, with oil, vinegar, garlic, spices… also, as we can see later, there were thousands of types and forms of them.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Żołnierze mieli wystarczająco, aby utrzymać dobrą formę do walki, ale czasami tęsknili za ciastami.
The soldiers had enough to keep them fit for battle, but sometimes they longed for pastry.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Jest tyle rzeczy, które możesz robić, aby utrzymać formę.
There are so many things you can do to keep fit.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Musisz okazać wielki szacunek, przynieść mały prezent dla rodziny, używać specjalnej pełnej szacunku formy języka itd.
You have to be very respectful, bring a little gift for the family, use a special respectful form of language, etc.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Jesteś w lepszej formie niż ja.
You're in better shape than I am.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Demokracja jest formą rządów.
Democracy is one form of government.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nie jestem w formie.
I'm not in good shape.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Bycie w formie wymaga wysiłku.
Being in good shape takes effort.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ludzie w SETI szukają inteligentnych form życia we wszechświecie, bo na Ziemi jeszcze ich nie znaleźli.
The people at SETI are looking for intelligent life in the universe because they haven't found it here on Earth!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com